KonstEko

Under hösten 2020 och våren 2021 arrangerades konstutställningar och föreläsningar med tema "Ekologisk hållbarhet" på Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta.
Projektet var ett samarbete mellan konstnär Anette Wixner, Knivsta kommun och Uppsala Konstnärsklubb. 15 konstnärer deltog under tre olika perioder.


Pga av rådande pandemi visades konst och föreläsningar även digitalt och går att hitta på Knivsta kommuns YouTube-kanal.