Quo vadis?

Vart går du?


En utställning vid Walmstedtska gården i Uppsala 15/5 - 6/6


 

Vi kan välja att se vår planet som en skör pjäs att värna eller att fortsätta att slösa med jordens resurser.

 

Fyra kvinnor, fyra olika liv men ändå så mycket gemensamt.

Vi har arbetat utifrån tankar kring våra förmödrars kärlek, kraft, arbete, uppoffringar och ansträngningar, deras påverkan över våra val, våra liv, vår jord och över framtiden.

 

Vad lämnade de? Vad för vi vidare? Blev vi klokare, eller blev vi dummare?

Vi har inga svar